EBA

Innhold

EBA inviterer til Entreprenørdag og generalforsamling 2021

Nyhet , Arrangementer

Publisert

Arangementene gjennomføres digitalt 27.mai

EBAs generalforsamling og Entreprenørdagen 2021 som to separate digitale arrangemententer 27. mai 2021. 

Entreprenørdagen er åpent for alle som ønsker å delta og gjennomføres som et webinar fra 09.00 til 11.00. 

Generalforsamling avholdes på Teams fra 11.30 - 12.30. Innkalling med saksdokumenter sendes ut 6. mai 2021.

Velkommen!

Entreprenørdagen gjennomføres som et webinar 27. mai fra 09.00 til 11.00. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta.

Generalforsamling avholdes på Teams fra 11.30 - 12.30. Innkalling med saksdokumenter sendes ut 6. mai 2021. Generalforsamling er forbeholdt medlemmer i EBA.