EBA

Innhold

14.000 ungdomsskolelever har sett Ung i Bygg og Anlegg (UBA)

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

400 skoler klasser og 14.000 elever har så langt sett årets digitale utgave av Ung i Bygg og Anlegg (UBA)

Besøk hjemmesiden på www.ungebygger.no

Ung i Bygg og Anlegg (UBA) er et rekrutteringsprosjekt initiert av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg i samarbeid med sentrale aktører fra hele næringen: Bane NOR, Nye Veier, Statens Vegvesen, KIS, Direktoratet for Byggkvalitet og alle EBAs medlemsbedrifter

Prosjektet startet i 2018 og har gjennomført to Norges-turneer med inspirasjonsarrangementer for niende og tiende trinn over hele Norge. Årets digitale arrangement er gjort tilgjengelig for ungdomsskoleelever over hele landet.

I løpet av to skoletimer får elevene møte unge ambassadører som studerer eller jobber innen bygg og anlegg, som forteller om hverdagen i noen av Norges viktigste jobber.

Sendingen er interaktiv i den forstand at det blir mulig å stille spørsmål til utdanning og arbeidshverdag på sosiale medier eller på epost.

Nye sendinger settes opp på nyåret.