EBA

Innhold

Unge ambassadører på tak, kraner i bakgrunnen

Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien

Ung i Bygg og Anlegg inviterer alle landets ungdomsskoler til å delta på årets arrangement!

Ung i Bygg og Anlegg har fått nye hjemmesider.

www.ungebygger.no kan du møte årets ambassadører og lese mer om prosjektet. 

Ung i Bygg og Anlegg (UBA) er et rekrutteringsprosjekt initiert av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg i samarbeid med sentrale aktører fra hele næringen: Bane NOR, Nye Veier, Statens Vegvesen, KIS, Direktoratet for Byggkvalitet og alle EBAs medlemsbedrifter

Formålet med prosjektet er å rekruttere flere unge søkere til bygg- og anleggsnæringen gjennom å informere elever og deres foreldre om hvilke utdannings- og jobbmuligheter som finnes.

Unge ambassadører fra næringen deler sine erfaringer for å inspirere andre unge til en fremtid innen bygg og anlegg.

Prosjektet startet i 2018 og har gjennomført to Norges-turneer med inspirasjonsarrangementer for niende og tiende trinn over hele Norge. I løpet av ni arrangementer har vi møtt nærmere 3 300 ungdomsskoleelever.

Av hensyn til covid-19 og tiltak for smittevern tilpasses årets arrangementer til et digitalt arrangement som blir tilgjengelig for ungdomsskoleelever over hele landet. 

Alle elever i åttende, niende og tiende klasse inviteres til å følge UBA 2020.

Elevene møte unge ambassadører som forteller om hverdagen i noen av Norges viktigste jobber.

19. november kl. 09.00 – 10.30
26. november kl. 12.00 – 13.30

Husk at det er mulig å stille spørsmål underveis i chatfunksjonen på Facebook og Instagram!