EBA

Innhold

Tydeliggjøring av regelverket rundt sveising på armering

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

Sentral Godkjenning (SG) for virksomheter gir ikke automatisk kvalifikasjon for å sveise på armering.

Betongelementforeningen og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) ønsker å tydeliggjøre regelverket rundt sveising på armering.

Det er en misforståelse når verksteder mener å ha grunnlag for å sveise på armering når foretaket har fått Sentral Godkjenning (SG).

Kompetansebevis som sveisekoordinator er ikke noe som kreves etter SG, som kun stiller krav til formalutdanning og erfaring fra godkjenningsområdet hos faglig ledelse. SG gir dermed ikke godkjenning for dette automatisk. 

Standarden NS-EN ISO 17660 må følges når det skal utføres sveising av armering.

Standarden krever at verkstedet har tilgjengelig:

  • kvalifisert personell for sveisekoordinering
  • sertifiserte sveisere
  • kvalifiserte sveiseprosedyrer

NS-EN ISO 17660 setter krav både til sveising av lastbærende sveiseforbindelser på armering, og til sveising av ikke-lastbærende sveiseforbindelser (heftsveis) på armering. Det er strenge krav til utførelsen og kompetansen.

Krav til sveising av armering

Standarden NS-EN ISO 17660 må følges når det skal utføres sveising av armering

Les mer om hvilke krav som stilles til prosedyrer og funksjoner.