Den digitale fagarbeider: Ledige plasser på kurset i Trondheim og Stavanger

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

Fagskolen Oslo tilbyr gratis praktisk utdanning til alle fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen i Trondheim og Stavanger.

Skaff deg kompetansen bransjen sårt trenger og bli en enda mer mer attraktiv arbeidstager. Meld deg på NÅ: 

Det er byggenæringen selv som har vært pådriver for det nye utdanningstilbudet. Etter påtrykk fra partene bevilget regjeringen korona-penger til bransjeprogram for å styrke kompetansen i bygg- og anleggsnæringen.

– Dette tilbudet er et resultat av et godt trepartssamarbeid, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) og får støtte av Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet.

Målsettingen er klar: Bedrifter og medarbeidere må styrke sin digitale kompetanse. Rett og slett fordi digitale byggeplasser i dag krever digitale kunnskaper i alle ledd – noe som er en forutsetning for god samhandling og kommunikasjon i prosjektene. Ikke minst trengs fagarbeidere som kan håndtere digitale modeller av bygg og tekniske anlegg.

I en undersøkelse svarer et klart flertall av norske bedrifter i byggenæringen at AI (kunstig intelligens) er «veldig viktig» for å forenkle prosjektledelse, skaffe seg et bedre beslutningsgrunnlag og forbedre BIM-prosesser (Building Information Modeling).

Meld deg på kurset nå!