Hvorfor er mangfold en prioritert oppgave for EBA?

Mangfoldsdugnaden

Mangfoldsdugnaden er et holdningsendrende kurs i mangfold og inkludering. Kurset er for alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen uavhengig om du er konsernsjef, prosjektleder, fagarbeider, lærling eller hjelpearbeider.

Kurset består av fire filmer med oppgaver som skal besvares mellom filmene. Oppgavene løses som multiple choice og drag and drop.

En av hovedoppgavene til EBA er å bidra til å skape best mulig rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. En av rammebetingelsene er nok og kvalifisert arbeidskraft. Derfor er rekruttering et viktig punkt i EBAs strategi. Bygge- og anleggsnæringen har et stort rekrutteringsbehov både når det gjelder fagarbeidere og ingeniører. 

Allikevel viser det seg at vi – spesielt når det gjelder fagarbeidere – kun rekrutterer blant en for liten del av befolkningen, nemlig gutter og menn. 

Mangfold bidrar til økt lønnsomhet, konkurranse- og innovasjonskraft - forutsatt at ledere har kunnskap, kompetanse og verktøy til å lede mangfoldet.

EBA vil sette mangfold i bygge- og anleggsnæringen i system. Derfor har vi siden 2017 samarbeidet med Seema AS, som er spesialister på mangfoldsledelse.

For å kunne finne gode virkemidler i rekrutteringsarbeidet trenger vi mer kunnskap om hvilket mangfold vi har i næringen, og hvordan vi utnytter mangfoldet og mangfoldkompetansen. 

Vi ser også at arbeidsprosesser og -metoder endrer seg i takt med blant annet digitaliseringen i samfunnet.

Dette betyr at vi som næring kanskje også trenger noe ny og annen kompetanse enn den vi tradisjonelt har rekruttert. Dette vil EBA ha fokus på i årene fremover.

EBA utvikler et holdningsendrende e-læringskurs i mangfold og inkludering for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Målet med opplæringen er å skape en felles forståelse for at enhver form for uakseptabel oppførsel ikke tolereres på bygge- og anleggsplasser uavhengig av om det er et stort eller lite prosjekt. Kurset skal gi kunnskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger.

EBA samarbeider også med mangfoldsnettverket Diversitas.

Mangfoldsdugnaden

Mangfoldsdugnaden er et holdningsendrende kurs i mangfold og inkludering. Kurset er for alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen uavhengig om du er konsernsjef, prosjektleder, fagarbeider, lærling eller hjelpearbeider.

Her kan du se en liten smakebit på Mangfoldsdugnader. Kurset er gratis frem til 31.12.2021

  • Thomas Norland
  • Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen