EBA

Innhold

Hvorfor er mangfold en prioritert oppgave for EBA?

Rapport fra Seema

Positiv innstilling til mangfold

- men lav mangfoldskompetanse på ledernivå i bygge- og anleggsnæringen

En av hovedoppgavene til EBA er å bidra til å skape best mulig rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. En av rammebetingelsene er nok og kvalifisert arbeidskraft. Derfor er rekruttering et viktig punkt i EBAs strategi. Bygge- og anleggsnæringen har et stort rekrutteringsbehov både når det gjelder fagarbeidere og ingeniører. 

Allikevel viser det seg at vi – spesielt når det gjelder fagarbeidere – kun rekrutterer blant en for liten del av befolkningen, nemlig gutter og menn. 

Mangfold bidrar til økt lønnsomhet, konkurranse- og innovasjonskraft - forutsatt at ledere har kunnskap, kompetanse og verktøy til å lede mangfoldet.

EBA vil sette mangfold i bygge- og anleggsnæringen i system. Derfor har vi siden 2017 samarbeidet med Seema AS, som er spesialister på mangfoldsledelse.

For å kunne finne gode virkemidler i rekrutteringsarbeidet trenger vi mer kunnskap om hvilket mangfold vi har i næringen, og hvordan vi utnytter mangfoldet og mangfoldkompetansen. 

Vi ser også at arbeidsprosesser og -metoder endrer seg i takt med blant annet digitaliseringen i samfunnet.

Dette betyr at vi som næring kanskje også trenger noe ny og annen kompetanse enn den vi tradisjonelt har rekruttert. Dette vil EBA ha fokus på i årene fremover.

EBA utvikler et holdningsendrende e-læringskurs i mangfold og inkludering for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Målet med opplæringen er å skape en felles forståelse for at enhver form for uakseptabel oppførsel ikke tolereres på bygge- og anleggsplasser uavhengig av om det er et stort eller lite prosjekt. Kurset skal gi kunnskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger.

EBA samarbeider også med mangfoldsnettverket Diversitas.