Generalforsamlinger

EBA arrangerer årlig generalforsamlinger. Dette er medlemmenes viktigste møteplass.

Digitalt arrangement

Generalforsamling 2021

EBA arrangerer Entreprenørdag og Generalforsamling 2021

Som Norges største fastlandsnæring, etterlater BAE-næringen seg et betydelig klimafotavtrykk. Hvordan bransjen bestiller, planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder bygg og anlegg vil ha stor betydning for miljøet. 

Miljøkrav, bærekraft og verdiskapning sto derfor øverst på agendaen når Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) samlet bransjen til Entreprenørdagen 27. mai.

Generalforsamlingen ble i år som i fjor gjennomført digitalt med 51 deltakende medlemsbedrifter.

Eirik Gjelsvik fra AS Backe ble gjenvalgt som styreleder og Jimmy Bengtsson, Veidekke ASA ble valgt som ny nestleder.

Opptak fra Entreprenørdagen 2020

Gikk du glipp av Entreprenørdagen? Her kan du se opptak fra Entreprenørdagen 27.05.2021

Digitalt arrangement

Generalforsamling 2020

4. juni 2020 ble EBAs generalforsamling gjennomført på Teams

På grunn av Covid 19 og smittevernstiltak ble EBAs genaralforsamling 2020 ble avhold på nett som et Teams møte med 55 deltakende medlemsbedrifter. 

Eirik Gjelsvik fra AS Backe ble valgt til ny styreleder i EBA og John Ivar Mejlænder-Larsen fra Peab Bygg Norge AS ble valgt til ny nestleder. 

 

Oslo, Næringslivets Hus

Generalforsamling 2019

23. mai arrangerte EBA generalforsamling og Entreprenørdagen i Oslo

Tema for årets konferanse er "Teknologi som muliggjører" med fokus på digitalisering og satsing på grønn teknologi.

Fremtidens generasjon fikk plass på scenen hvor de diskuterer hva de mener om ledelse og hvordan de ønsker å ledes i fremtiden.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, åpnet konferansen.

Presentasjoner

Trondheim

Generalforsamling 2018

Kompetanse og nyskaping for en bærekraftig næring

Rundt 140 personer var samlet på Scandic Nidelven i Midt-Norges hovedstad. På talerstolen sto blant annet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og eiendomsinvestor og styreleder i RBK, Ivar Koteng. I tillegg fikk deltakerne høre fra Deloitte snakke om verdiskaping. EBA hadde også invitert foredragsholdere fra SINTEF Byggforsk og NTNU som snakket om bærekraft og digitalisering.

Presentasjoner