Forsikring, garanti og pensjon

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en organisasjon av og for medlemmene. EBA har fremforhandlet ulike kollektive avtaler som våre medlemmer kan benytte seg av.

Storebrand

Det er vårt mål at et medlemskap skal lønne seg. Ved bruk av våre kollektive avtaler vil man oppleve nettopp dette. 

Söderberg & Partners