Fag - og yrkesopplæring

Fag- og yrkesopplæringen i Norge går over 4 år. Normalmodellen er 2 år på skole og 2 år i bedrift. Det er også mulig å gå 1 år på skole og 3 år ute i bedrift eller alle 4 årene i bedrift.

EBAs medlemsbedrifter tilbyr læreplasser i fagene fra Vg 2 Byggteknikk, Vg 2 Anleggsteknikk og Vg3 Anleggsmaskinmekaniker. I Entreprenørbedriftene er det stor variasjon i arbeidsoppgavene og aldri en kjedelig dag på jobben.

Yrkes- og studiekompetanse (YSK)
Dette er et utdanningsløp som gir dobbelt kvalifikasjon. I løpet av fire år får en YSK-lærling både fag-/svennebrev og spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

Opplæringen skjer i nært samarbeid mellom en videregående skole med YSK og lokalt næringsliv. Den teoretiske opplæringen får du på skolen, den praktiske opplæringen får du i bedrift. Denne kombinasjonen gjennomføres alle de fire årene.

YSK er spesielt beregnet for de som planlegger å studere ved en høgskole eller et universitet, og som sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør. Siden man oppnår fullt fag-/svennebrev i løpet av opplæringstiden, er det også mulig å jobbe som fagarbeider/svenn når man er ferdig med YSK-utdanningen.

Ved å velge et av de mange spennende bygg- og anleggsfagene, er man med i et stort fellesskap av dyktige og profesjonelle yrkesutøvere som er sikret arbeid for all fremtid.