EBA

Innhold

Kalender

Vis filtrering

18 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
18 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 16. mars 2021,

  Scandic Asker, Askerveien 61

  Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

  Ledere og medarbeidere som forholder seg til anbudsregler og regler for det offentliges anskaffelsesvirksomhet.

 2. 18. mars 2021,

  EBA Agder, Kjøita 6

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - Kristiansand

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

 3. 15. april 2021,

  EBA Oslo, Vi kommer tilbake med sted

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Oslo

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 4. 20. april 2021,

  EBA Rogaland, Bjødnabeen 10

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - Stavanger

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

 5. 28. april 2021,

  EBA Møre og Romsdal , Kristiansund

  Samspillkontrakter Kristiansund

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 6. 4. - 5. mai 2021,

  EBA Vestenfjelske avdeling, Valkendorfsgaten 1 A

  NS 3420 Beskrivelsestekster - Bergen

  NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

 7. 10. - 11. mai 2021,

  Vi kommer tilbake med sted - Osloområdet

  Forhandlingsteknikk Oslo

  - Å lykkes med forhandlinger om endringer, tillegg og sluttoppgjør