Webinar om lønnsoppgjøret i regi av NHO Byggenæringen

Webinar om lønnsoppgjøret arrangeres 25. april klokken 10.00-11.15

NHO Byggenæringens arbeidsgiveravdeling inviterer til webinar der det orienteres om årets tariffoppgjør. Det vil også gis noen råd for gjennomføring av lokale forhandlinger. Webinaret er forbeholdt medlemsbedrifter i NHO Byggenæringen og tilhørende bransjeforening

Program:

 • Utgangspunkt og bakteppe for årets lønnsoppgjør
 • Frontfagsoppgjørets resultat
 • Gjennomgang av resultatet for de ulike overenskomstene:
  • Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB)
  • Overenskomst for byggeindustrien (OBI)
 • Noen refleksjoner knyttet til oppgjørene
 • Råd for gjennomføring av lokale forhandlinger
 • Webinaret gjennomføres som et Teams-møte og innloggingslenke blir tilsendt de påmeldte dagen før.

Følgende deltar fra NHO Byggenæringens arbeidsgiveravdeling:

 • Siri Bergh, direktør Arbeidsgiverpolitikk og HMS
 • Advokat/forhandler Iselin Bauer Seeberg
 • Advokat/forhandler Hilde Wiig Nicolaysen