Webinar: Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Stortinget har vedtatt nye regler til innholdet i arbeidsavtaler

Påmelding

Webinaret er gratis for NHOs medlemmer

Webinaret arrangeres 20. mars 2024 Kl. 12.00 - 13.30.
Påmeldingsfrist 19. mars 2024.

Lovendringen medfører at det fra 1. juli 2024 stilles en rekke nye krav til innholdet i arbeidsavtalene, herunder at det skal gis opplysninger om:

  • om arbeidstaker fritt kan bestemme arbeidssted, fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold,
  • særskilt angivelse av de ulike elementene av lønn og eventuelt andre tillegg,
  • eventuell rett til kompetanseutvikling ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet m.m.

Enkelte endringer kan løses ved å henvise til lov, forskrift eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene, mens andre endringer kan kreve endringer i eksisterende arbeidsavtaler.

Vi vil i webinaret ta dere gjennom endringene, gi råd om hvordan avtalene på enkelte punkter kan utformes, og peke på hvor noen av fallgruvene ligger.

Advokatene Eirik Hognestad og Joakim Augeli Karlsen fra NHO Advokattjenester leder webinaret.