Webinar: ny standard for utbyggingsavtaler

Norsk Eiendom og EBA inviterer medlemmene til et webinar om den nye norske standarden torsdag 1. februar 2024 fra kl. 1100 – kl.1230

Under webinaret vil, blant annet, følgende bli behandlet:

  • Kort om begrunnelsene for at det er utviklet en norsk standard for utbyggingsavtaler, samt begrunnelsene for EBAs og Norsk Eiendoms deltakelse i komitearbeidet
  • Hva det betyr at det er en «blankett», og ikke en «standard» i tradisjonell forstand, og hvorfor det ble slik
  • Innholdet i standarden – hva den regulerer og hva den ikke regulerer?
  • Praktisk bruk av den «interaktive, digitale og logisk oppbygde» standarden- et eksempel        
  • Veien videre- og noen tanker om potensielle fordeler og eventuelle ulemper ved den nye standarden

Foredragsholdere vil, blant annet, være juridisk direktør i Entra, Hallgeir Østrem og advokat/partner i CMS Kluge Advokatfirma Alexander With. Hallgeir og Alexander var begge medlemmer i komiteen som har utviklet den nye standarden.