Webinar: Husbankfinansiering

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Norsk Eiendom og Boligprodusentenes Forening inviterer til webinar om virkemidler og muligheter for offentlige og private

Et krevende eiendomsmarked har gitt Husbanken fornyet aktualitet.

Ordningene som Husbanken tilbyr, kan gi bidrag til stimulering av det ordinære boligmarkedet. I tillegg kan Husbankfinansiering stimulere til bygging av både sykehjem, omsorgsboliger og seniorboliger.

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Norsk Eiendom og Boligprodusentenes Forening inviterer derfor til et webinar om de ulike finansieringsordningene som Husbanken forvalter.

Meld deg på webinaret og få kunnskap om virkemidler og muligheter med Husbankens ordninger!

Program

Velkommen  
  • Tone Tellevik Dahl, Administrerende direktør Norsk Eiendom  
  • Kari Sandberg, Administrerende direktør EBA
  • Lars Jacob Hiim, Administrerende direktør Boligprodusentenes Forening
Husbankens rolle og oppgaver
  • Jan Hjelle, Administrerende direktør Husbanken 
Gjennomgang av ulike Husbankens ulike ordninger

Rettet mot offentlige, private utbyggere og offentlig privat samarbeid

  • Helene Jordheim, avdelingsdirektør for Oslo og Innlandet i Husbanken
Muligheter og utfordringer
  • Olav Kregnes, CMS Kluge Advokatfirma
  • Alexander With, CMS Kluge Advokatfirma
Panelsamtale