Informasjonsmøte i Midt-Troms

Forsvarsbygg inviterer til Istindportalen i Bardufoss for å informere om planlagte prosjekter som kommer i regionen. Statssekretær Anne Marie Aanerud i Forsvarsdepartementet kommer for å fortelle om satsingen i Langtidsplanen for forsvarssektoren. 

Regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren har et høyt ambisjonsnivå for aktivitetene i sektoren. Det innebærer økt satsing både på fornyelse og vedlikehold, samt flere nye byggeprosjekter. 

Forsvarsbygg er avhengig av tett og god dialog med kommunene og  bygge- og anleggsnæringen, for å klare det store forsvarsløftet Norge som nasjon skal gjennomføre de nærmeste årene. 

Forsvarsbygg vil orientere om konkrete prosjekter som kommer i 2024-2026. 

Innledere:

  • Regionsjef Forsvarsbygg, Signe Woldseth Søreng
  • Avdelingsdirektør Forsvarsbygg, Marit Kristiansen 
  • Statssekretær i  Forsvarsdepartementet, Anne Marie Aanerud
  • Sjef Hæren, generalmajor Lars Lervik
  • Prosjektsjef Forsvarsbygg, Jens Hugo Leiknes 

Program

Tirsdag 25. juni 2024 i Istindportalen kinosalen i Heggelia, Bardufoss
Registrering og kaffe fra 09.30 
Informasjonsmøtet fra 10.00 – 12.00
Servering fra 12.00-13.00.  Lunsj og avsluttende mingling.

Påmelding 

Innen 18. juni til: