6. juni arrangerer EBA to viktige webinarer for medlemsbedriftene

EBA inviterer til webinar om Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD og Åpenhetsloven 6. juni

6. jun 2024 kl. 09.00 – 11.00 inviterer EBA til et nytt webinar om Åpenhetsloven.

Formålet med webinaret er å bidra til forståelse av loven og det bedriftsinterne arbeidet med kartlegging av leverandører og aktsomhetsvurderinger.

Her kan du se programmet, lese mer om arrangementet og melde deg på: https://www.eba.no/Kalender/2024/arrangementer/webinar-om-apenhetsloven/

6. jun 2024 kl. 12.00 – 13.15 inviterer EBA i samarbeid med Revisorforeningen, Etisk handel Norge og arbeidsgruppen i EBA til et webinar om Bærekraftsdirektivet (CSRD).

Formålet med webinaret er å gi medlemsbedriftene en forståelse av bakgrunnen og formålet med de nye reglene om bærekraftsrapportering (CSRD), og hvordan dette påvirker virksomheter fremover.

Selv om flere av EBAs medlemsbedrifter i ikke vil være omfattet av rapporteringsplikt etter de nye reglene med det første, så forventer vi at større private og statlige oppdragsgivere og finansinstitusjoner vil be om informasjon/data fra sine leverandører for å innfri egen rapportering. Alle EBAs medlemsbedrifter vil dermed direkte eller indirekte påvirkes av de nye reglene.

Webinaret vil gi en oversikt over de temaspesifikke kravene i ESRS (European Sustainability Reporting Standards). ESRS er en utdyping og standardisering av kravene som ligger i CSRD. ESRS vil gjennomgås mer i detalj i et senere webinar.

Avslutningsvis blir det innlegg med bedriftseksempler og gode råd for hvordan man skal komme i gang med bærekraftsrapportering i egen virksomhet.

Her kan du se programmet, lese mer om arrangementet og melde deg på:
https://www.eba.no/Kalender/2024/arrangementer/webinar-om-barekraftsdirektivet-csrd/

Webinarene er gratis og forbeholdt medlemmer i EBA.

Webinar: Åpenhetsloven

6. jun 2024 kl. 09.00 – 11.00

Webinaret er gratis, og forbeholdt medlemmer i EBA/NHO Byggenæringen

Webinar: Bærekraftsdirektivet (CSRD)

6. jun 2024 Kl. 12.00 – 13.15

Webinaret er gratis, og forbeholdt medlemmer i EBA/NHO Byggenæringen

  • Stine Haugen
  • Bærekraftsansvarlig bygg og anlegg. Fagansvarlig asfalt
  • Øystein Seljeflot
  • Advokat