Dette skjedde på Entreprenørdagen 2024

Styreleder Jimmy Bengtsson takker Kari Sandberg som fungerende administrerende direktør under åpningen av Entreprenørdagen 2024.

I en fullstappet sal på Sommerro i Oslo samlet entreprenørbransjen seg 30. mai. Dagen var preget av sterkt engasjement for bransjens fremtidsutsikter, faglig sterke innlegg og gode samtaler.

Dagen ble innledet ved at styreleder i EBA, Jimmy Bengtsson, ønsket velkommen Audun Blegen som påtroppende administrerende direktør i EBA. Samtidig benyttet han anledningen til å gi en stor takk og varm applaus til fungerende administrerende direktør, Kari Sandberg, for innsatsen hun har lagt ned.

Uten bransjen stopper Norge opp

Ordfører i Oslo, Anne Lindboe, åpnet konferansen med å påpeke hvor viktig bygg- og anleggsbransjen er for Oslo. Hun trakk frem at mange spennende prosjekter er gjennomført, blant annet Munch og Bjørvika, men at Oslo trenger bransjen for de kommende spennende byutviklingsprosjektene.

Norges største fastlandsnæring etterlyser politisk handlekraft og samspill rundt løsningene. Derfor ble det gjennomført en paneldebatt med Rune Støstad som er næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Nikolai Astrup som er energipolitisk talsperson fra Høyre, Lene Feltmann Espersen som er styreleder i Green Hub Denmark og Nina Solli som er administrerende direktør NHO Byggenæringen.

Bestillingen fra bransjen var tydelig. Det oppleves som myndighetene er vage i sine krav.  Sandberg var tydelig på at vi gjerne jobber på for å tilfredsstille krav, men da må myndighetene tørre å sette de. Vi er avhengige av stabile rammevilkår og forutsigbarhet. Her trakk politikerne frem at de ønsker høyere aktivitetsnivå og aktivitet. EBA håper de også leverer på dette.

Grønn omstilling krever lederskap

Klima- og miljø var et gjennomgående viktig tema i alle deler av programmet. Både i den politiske debatten, men også da vi fikk kloke råd fra Alex Klein-Paste, professor NTNU.

Vi hørte også et spennende foredrag av Lene Feltmann Espersen. Hun er tidligere dansk toppolitiker og nå styreleder i Green Hub Denmark. Hun fortalte om hva Danmark gjør for at bygge- og anleggsbransjen skal lykkes.

- Danskene har et kommersielt gen som strekker seg langt inn i forvaltningen. Her kan vi lære av Danmark, sa Nikolai Astrup.

Styreleder Jimmy Bengtsson kom avslutningsvis med en oppfordring. Vis frem mulighetene i bransjen vår. Ingen vil tørre å satse på oss så lenge vi ikke viser alt det gode vi gjør.

John Hammersmark, foredragsholder og kaptein i Kompani Lauritzen fikk avslutte dagens program. Hans budskap var "det kan alltid bli verre", noe bransjen alltid må være forberedt på. Han ga oss tips i hvordan vi håndterer tøffe tider.

Etter programmets slutt ble EBAs generalforsamling 2024 gjennomført.

Takk til alle deltakere og bidragsytere!