Utfordrer regjeringen på klima, arbeidsliv og boligbygging

Under Arendalsuka 2023 vil Bygg Arena Arendal (BAA) rette søkelyset mot løsninger som sikrer at Norge skal klare den grønne omstillingen, skape trygge arbeidsplasser, bygge nok boliger og sikre god by- og stedsutvikling.

– Norge skal gjennom en omstilling som er helt avhengig av at byggenæringen er med på laget. Vi skal vise fram byggenæringens løsninger og hva som er mulig å få til når rammebetingelsene er riktige, sier Hege Njaa Aschim i Statsbygg, som er leder av Bygg Arena Arendal.

Programmet for Arendalsuka 2023 er under utvikling med hovedtemaer som klima og miljø, sosial bærekraft og jobbskaping og rekruttering:

– I 2022 hadde Bygg Arena Arendal mer enn 3 000 besøkende fordelt på 30 arrangementer. Det viser at det er stor interesse for byggenæringens viktige bidrag i samfunnet, sier Aschim.

Bygg Arena Arendals hovedtemaer i 2023:

Klima og miljømessig bærekraft
Det haster med økt innsats for at Norge skal nå sine klimamål innen 2030. Siden 1990 har Norge kuttet rundt 5 % av klimagassutslippene – klarer vi 50 % til på kun 7 år? Naturen har i årtier blitt bygget ned i høyt tempo - kan vi snu utviklingen og bygge veier og boliger uten at naturen blir skadelidende? Norge er 2,4 % sirkulær, mens Nederland er over 24 %. Er det grep i byggenæringen som får fart på sirkulærøkonomien i Norge? Klimaet i Norge blir varmere, villere og våtere. Hvordan må vi bygge i framtida for å håndtere klimaendringene? Er det mulig å elektrifisere anleggsarbeidet i store veiprosjekter? Kan broer, støyskjermer og infrastruktur på vei bli kraftprodusenter?

Sosial bærekraft
Hvordan kan vi få boligforsyningen tilbake på sporet og hva er egentlig en god bolig? Handler det om størrelse og svingradius, eller bør politikerne gi utbyggerne og arkitektene mer handlingsrom? Hvordan kan næringsutvikling sikre god stedsutvikling. Hva må kommune-Norge gjøre for å sikre seg at stedene får gode kvaliteter og tiltrekker seg næringsliv som gir arbeid til folk? Regjeringen kommer med ny arkitekturpolitikk. Hvordan kan vi få samtalen til å gå fra estetikk til hvordan arkitektur kan løse behov bygget, brukere og omgivelsene rundt trenger?
Hvor godt er dagens planverk skodd for å sikre at vi får god sosial bærekraft i det vi bygger? Hva må endres?

Et anstendig og rettferdig arbeidsliv
Tre-part-samarbeidet har vært et av de viktigste virkemidlene i Norge for et arbeidsliv med lavt konfliktnivå – særlig i tider hvor samfunnet står i krevende utfordringer. Dagens regjering har gjennomført store endringer i arbeidslivspolitikken. Vi stiller spørsmålet om regjeringen bruker tre-part-samarbeidet for å få til en forutsigbar og samlende politikk, eller om den beveger seg bort fra et balansert samarbeid mellom partene i arbeidslivet? Bransjen vår ønsker å verdsette ulikheter blant mennesker, og vi etterstreber å reflektere det reelle mangfoldet i samfunnet. Kan vi tenke oss at bransjen tar et mer aktivt ansvar for å inkludere de som faller utenfor arbeidslivet?

 

Bygg- og anleggssektoren:

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Næringen sysselsetter 1 av 5, har over 90 000 bedrifter og bidrar med over 66 milliarder i verdiskaping i året.

Bygg Arena Arendal:

Bygg Arena Arendal (BAA) er et fellesskap av 40 ledende nasjonale virksomheter og foreninger i Norsk bygge, anleggs- og eiendomsnæring. BAA deltar under Arendalsuka for å synliggjøre næringens betydning og verdiskapning for samfunnet.

Arendalsuka 2023:

Dato: 14-18 august 2023
Sted: Baker Jørgensen på torvet i Arendal sentrum. Følg med på programutvikling: www.byggarenaarendal.no

Kontakt:

Hege Njaa Aschim, tlf: 91 37 01 72
Kristoffer Gregersen, tlf: 95 77 55 93