Ny klimateknologi med KlimaGrunn

Invitasjon til seminar - slik reduserer klimaavtrykk og kostnader når du bygger i områder med kvikkleire

Innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn er nå i mål. Det er utviklet ny teknologi som gjør det mulig å halvere klimagassutslipp og redusere kostnader ved stabilisering av kvikkleiregrunn.
Dette er en kjempegevinst for hele bygg- og anleggsbransjen. KlimaGrunn har i tillegg utviklet en ny arbeidsmetodikk som gir økt kontroll i byggefasen.
Nå er vi klare til å sette teorien ut i praksis – og vi inviterer derfor byggherrer, entreprenører og rådgivere til å bli med på en diskusjon om veien videre – sammen gjør vi hverandre gode!
Noen av spørsmålene vi ønsker å diskutere er:

• Hvordan skal byggherre inkludere den nye teknologien i sine bestillinger?
• Hvordan skal entreprenørene implementere dette i sine leveranser?

Se fullt program her