500 påmeldte deltakere til webinar om Grønne bygganskaffelser

Foto: Krediteres: Hundven-Clements/LINK Arkitektur.

Her kan du se opptak fra webinaret 7.3.23

Webinar: Grønne bygganskaffelser

Her kan du se opptak fra webinaret 07. mar. 2023 kl. 09.00 - 10.30.

Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å bygge grønt? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet når man skal tenke sirkulærøkonomi?

Om arrangementet 

Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å bygge grønt? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet når man skal tenke sirkulærøkonomi?

Disse spørsmålene går EBA, KS, Viken fylkeskommune, Grønn Byggallianse, Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ sammen for å svare på gjennom et kompetanseløft for grønne bygganskaffelser. Gjennom ny veiledning og praktiske eksempler vil vi vise hvordan stat, kommuner og fylkeskommuner kan gjøre klimavennlige og sirkulære bygganskaffelser.

Målgruppe

Offentlige innkjøpere, politikere, prosjektledere, rådgivere og entreprenører/leverandører. 

Program 

  • Innledning: Katharina Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse
  • Hvordan kutte 15-20% CO2 uten kostnad – anbefalte minimumskrav til materialer: Rolf Hagen, Context
  • Hvordan nå Parisavtalsens mål – kost/nytte betraktninger: Catharina Bjerke, Veidekke ASA
  • De rettslige rammene for grønne anskaffelser: Morten Goller, Advokatfirmaet Wiersholm
  • Politisk forankring og gjennomføring av grønne anskaffelser: Alf Kaare Stokker, prosjektleder, Asker Kommune
  • Ulike modeller og muligheter for gjennomføring – tidlig involvering av entreprenører: Morten Aagaard, Marstrand