EBA lanserer gratis LCA-verktøy for norsk byggenæring

EBA har med bistand fra SINTEF, Grønn Byggallianse (GBA) og BUILD ved Aalborg Universitet, Danmark utviklet den første norske versjonen av det danske LCAbyg-verktøyet.

Påmelding webinar 1. mars

1.mars kl. 10.00 inviteres medlemmer av EBA og Grønn Byggallianse til demonstrasjon og test av det nye verktøyet.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger underveis i webinaret

LCAbyg-verktøyet ble lansert i 2015 av BUILD, Institutt for bygg, by og miljø ved Aalborg universitet for den danske byggenæringen.

Den norske versjonen av det danske LCAbyg-verktøyet (LCAbyg 2023) er tilpasset norske standarder, som NS 3451 (bygningsdelstabellen) og NS 3720 (Metode for klimagassberegninger for bygninger).

Den norske versjonen, kalt LCABYG-NOR, er et fritt tilgjengelig verktøy som kan brukes til å evaluere miljøprestasjonen gjennom hele livssyklusen til nye og eksisterende bygg. Ved å legge til generell informasjon om bygningen, bygnings- og konstruksjonsdeler, avfall, transport og energibruk, kan livssyklusens miljøprestasjon evalueres.

Verktøyet kan brukes til evaluering og dokumentasjon av bygningers miljøprestasjon i henhold til kravene til klimagassberegning i TEK 17, og BREEAM-NOR 6.0.

Medlemmene av GBA og EBA er nå invitert til å teste den første versjonen av LCAbyg-NOR som er en testversjon. Den mangler foreløpig et digitalt EPD bibliotek og BIM-integrasjon. Den endelige versjonen vil bli gjort tilgjengelig for et bredere publikum før sommeren hvor det er planlagt digitalt EPD-bibliotek og vi ser på muligheten for å få til integrasjon med BIM.