Bærekraft og samfunnsansvar var tema for Entreprenørdagen 2022

Foto: NSW ARktitektur

Her finner du presentasjonene fra Entreprenørdagen i 2. juni

Årsrapport 2021

Velkommen til EBAs årsrapport for 2021

Entreprenørforeningen har tatt en aktiv rolle i den offentlige debatten, deltatt på høringer og møter på Stortinget, og har etablert en god dialog med myndigheter på regionalt og nasjonalt nivå for å få gjennomslag for våre viktigste saker - klima, arbeidslivspolitikk, rekruttering, kontrakter og arbeidet rettet mot fylker og kommuner. 

Bærekraftig areal- og transportplanlegging

Hva må på plass for å sikre bærekraftig areal- og transportplanlegging?

Rapporten er utarbeidet av BNL 

Klimabidrag bygg & anlegg

En gjennomgang av alle klimagassutslipp som kan ansvarliggjøres norsk bygg og anleggsektor

Utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag for Entreprenørforenineg - Bygg og Anlegg (EBA)