Åpenhetsloven - oppdatert veileder for valg av seriøse bedrifter

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trer i kraft 1. juli 2022.

Loven gjelder for større virksomheter. Dette er definert til virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
2. balansesum: 35 millioner kroner
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter med tilhøende maldokumenter er nå oppdatert iht. åpenhetsloven. Du finner disse dokumentene her.