Vil gjennomføre kompetanseløft for å hindre konflikter

Nyhet , Arrangementer

Publisert

Morten Tveten, Kari Sandberg og Ingrid Dahl Hovland. Foto: Byggeindustrien/bygg.no

I lang tid har konfliktnivået innen anleggsbransjen vært høyt, og det har gått med mye tid og store ressurser til å håndtere ulike tvister. Nå ønsker flere toppledere fra byggherrene og entreprenørene å heve kompetansen til nøkkelpersoner innen denne delen av bransjen for å redusere konfliktene.

Påmelding webinar 22.10.21

Her kan du melde deg på webinaret som arrangeres 22.10 kl. 09.00 - 09.30.

Arrangementet er gratis for medlemmer av samferdselsrådet.

[Artikkelen er publisert på bygg.no 15.10.21 - les here saken her]

Gjennom mange år har ulike konflikter, både i gjennomføringsfasen og etter fullført prosjekt i forbindelse med sluttoppgjør, vært et stort problem innen den norske anleggsektoren. Utfordringen har vært økende, men et stadig større fokus rundt tematikken har også gjort noe med nivået på antall konflikter og hvordan dette håndteres. Nå ønsker man en enda mer systematisk tilnærming til tematikken gjennom en kompetanseendring innen emnet blant de som er ute på prosjektene, altså byggeledere, prosjektledere, de kontraktsansvarlige, prosjekteringsledere og kontrollere, eller de som har et eller annet ansvar ute på et anlegg.

Det er Samferdselsrådet, som består av representanter fra toppsjefer hos byggherrer, entreprenører og rådgivere, som har tatt et engasjement for et kompetanseløft for å kunne forebygge og håndtere konfliktene på en bedre måte. Denne kompetansehevingen skal skje i form av en opplæringspakke og være praktisk rettet inn mot beslutningstakere i prosjektene.

– Må jobbes aktivt med forebygging
Administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), er aktiv i dette arbeidet.

– Det tvistes hvert år om milliarder av kroner, og det er jobbet med denne problematikken gjennom mange år. Vi arbeider nå mer forebyggende og bruker dette som en metode for å komme godt ut av hoppkanten. Vi må sørge for at det jobbes aktivt for å forebygge og unngå konflikter, slik at vi kan bruke de beste folkene til å bygge, og ikke håndtere konflikter underveis og i etterkant av utbyggingen av store prosjekter, sier Sandberg, og understreker at det er viktig å få til en kunnskapsbasert tilnærming til denne oppgaven.

Statens vegvesen er også sterkt involvert i arbeidet med å redusere konfliktene, blant annet gjennom Samferdselsrådet.

– Vi jobber alltid mot et felles mål for å skape resultater. Når man blir uenig så er det viktig å løse tingene og gå videre, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Det er også viktig å lære av andre sine feil og søke råd mot meklerinstituttet for å unngå konfilter i tiden fremover, legger Hovland til. Hun er en av landets største byggherrer, og er aktiv i Samferdsrådet har engasjert seg i arbeidet med å unngå konflikter, og kursserien som nå skal gjennomføres gjennom kompetanseløftet.

– Unik satsing
Morten Tveten fra Meklingssenteret er glad for at toppsjefene hos byggherrer, entreprenører og rådgivere har tatt et personlig engasjement for et kompetanseløft for å kunne forebygge og håndtere konflikter på en bedre måte gjennom Samferdselsrådet. Han ser nå frem til å arrangere en kursserie i høst. Denne skal være praktisk innrettet mot ansatte ute i prosjektene.

– Denne kursserien handler om forebygging, og hvordan vi skal håndtere konflikerter bedre og raskere. Erfaringene så langt tyder på at dette arbeidet virker, og det er praktikerne ute i prosjektene vi ønsker å nå. Jeg mener det er unikt at vi har fått på plass en slik ordning i fellesskapet og med et sterkt topplederengasjement, sier Tveten.

Kursserien består av tre deler, og det satt opp to hovedområder; forebygging før prosjektet starter og for å kunne legge til rette for konflikthåndtering i gjennomføringen.

Første del av kurset avholdes som webinar og tar for seg tre aktuelle hovedområder for de som jobber i prosjekter; forebygging av konflikter, håndtering av konfliktene underveis og alternative eksterne måter å løse konflikter når prosjektet ikke klarer dette selv.

Senere i høst vil det bli lansert to andre fysiske kurs, med en workshop rettet mot oppstart av prosjekter.

– Her vil nøkkelpersoner i prosjektet samles før prosjektstart og sammen gjennomgå risiko, belyse hvordan risiko og konflikt kan reduseres og blir enige om hvordan konflikter skal håndteres mest mulig effektivt under gjennomføringen. Målet er minst mulig tid og ressurser på kostbare sluttoppgjør. Dette er fysisk kurs med temaer tilsvarende web-kurset, men hvor det er lagt opp til en interaktiv prosess mellom deltakere og innledere, sier Tveten.

– Kurset er åpnet for alle, og den første kruset går av stabelen digitalt 22. oktober, legger Tveten til.