Ny søknadsfrist for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Publisert

Enova søker innovative pilotprosjekter som vil teste nye teknologier, løsninger og forretningsmodeller som legger til rette for utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet. Frist: 3. desember

Til deg som vil søke støtte til Utslippsfri bygge- og anleggsplass

Her kan du lese mer om ordningen og søke om støtte

I lavutslippssamfunnet vil bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. For at markedet skal kunne ta i bruk utslippsfrie anleggsmaskiner og varmeløsninger må det utvikles gode systemløsninger.

Neste søknadsfrist for utlysningen Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er 3. desember.

Hva ser Enova etter?

Noen eksempler:

  • Infrastruktur og systemløsninger for energiforsyning på bygge- og anleggsplasser
  • Nye forretningsmodeller og tjenester som bidrar til ønsket omstilling i bygge- og anleggsbransjen
  • Innovative løsninger for utslippsfri byggvarme
  • Innovative logistikksystemer som muliggjør overgangen til nullutslippsløsninger
  • Prosjekter som ønsker å teste nye og innovative digitale løsninger som støtter opp om overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Enova vil prioritere nye løsninger som ikke har mottatt støtte tidligere. 
Ta gjerne kontakt med Enovas markedsrådgivere:

Jan Peter Amundal, +47 928 59 509, jan.peter.amundal@enova.no

Fredrik Bengtsen, +47 936 74 046, fredrik.bengtsen@enova.no

 

Gode eksempler på utslippsfrie byggeplasser

På denne siden kan du lese mer om de som har gått foran og vist hvordan utslipp kan reduseres på norske byggeplasser. Oversikten vil bli oppdatert løpende.