BYGG RYGG – et forebyggende og helsefremmende tiltak for bygg- og anleggsbransjen

Nyhet , HMS, Arrangementer

Publisert

Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 9.november 2021 kl.11.00-12.00

IA - bransjeprogram for bygg- og anleggsbransjen inviterer bedrifter til å bli med i prosjektet Bygg Rygg - et forebyggende tiltak for muskel- og skjelettplager.


Bygg Rygg er en interaktiv opplæringsplattform som bidrar med:
• Helseinformasjon om muskel- og skjelettplager til alle ansatte
• Opplæring og konkrete verktøy for ledere og annet nøkkelpersonell i hvordan man kan møte medarbeidere som opplever helseplager
• Digitalt og tilgjengelig uavhengig av fysisk arbeidssted
I tillegg får bedriftene:
• Jevnlig oppfølging, kompetanseløft og erfaringsutveksling for leder, tillitsvalgte, verneombud, HR og annet nøkkelpersonell
• Ubegrenset lederstøtte i møte med ansatte som opplever helseplager
Bedrifter kan få dekket kostnader til deltagelse gjennom IA- bransjeprogram for bygg og anleggsnæringen.

11:00: Velkommen v/ Marita Nordskog, IA-Bransjeprogram for Bygg-og Anlegg
11:05: Arbeidstilsynets fokus på muskel- og skjelettplager. Hva vektlegges ved et tilsyn? v/ Anne Sørum, Arbeidstilsynet
11:15: Informasjon om Bygg Rygg v/ Katrine Torskog, Life Improvement


Kontaktperson: Marita Nordskog tlf. 913 97 063, e-post: marita.nordskog@nav.no

Ønsker du å vite mer?

Delta på et uforpliktende digitalt informasjonsmøte 9. november kl. 11.00-12.00