Veileder om forstyrrelser i bygg- og anleggsprosjekter

Nyhet , Juridisk, Anlegg, Bygg og bolig

Publisert

Foto: Lexberg

EBA har i samarbeid med advokat Nils-Henrik Pettersson og siv. ing. Stein Kirkeby utarbeidet en ny veileder: Forstyrrelser i bygg- og anleggsprosjekter – håndtering av krav på tilleggsvederlag og fristforlengelse.

Veileder fortyrrelser i bygg- og anleggsprosjekter

Her kan du laste ned og lese EBAs veileder om fortyrrelser i bygg- og anleggsprosjekter.

Bakgrunnen for veilederen er Høyesteretts avgjørelse i den såkalte HAB-dommen (HR-2019-1225-A). Veilederen er ment å ivareta de føringer som Høyesterett oppstilte for å sannsynliggjøre krav på vederlagsjustering og fristforlengelse for forstyrrelser på grunn av byggherreforhold.

Veilederen er ment som en anbefaling til entreprenørene. Den legger opp til en skjerping i forhold til hva som har vært vanlig hittil. Hensikten med veilederen er å bidra til at entreprenøren kan:

  1. Avdekke når det oppstår forstyrrelser på grunn av byggherreforhold
  2. Varsle krav om vederlagsjustering og fristforlengelse
  3. Sikre nødvendig dokumentasjon for kravet
  4. Beregne krav om vederlagsjustering

Det inviteres til webinar om veilederen 14. januar 2021 kl. 09.00 – 11.30. Webinaret er gratis for EBAs medlemsbedrifter. Foredragsholdere er Nils-Henrik Pettersson og Stein Kirkeby.

Invitasjon til webinar

Invitasjon til webinar 14. januar 2021 kl. 09.00 – 11.30

Det inviteres til webinar om veilederen. Webinaret er gratis for EBAs medlemsbedrifter. Foredragsholdere er Nils-Henrik Pettersson og Stein Kirkeby.