EBA

Innhold

  • EBA
  • Artikler
  • Undersøkelse: Entreprenørene frykter korona-stans

Undersøkelse: Entreprenørene frykter korona-stans

Kun en uke etter at regjeringen innførte drastiske tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset, melder 18 prosent av medlemsbedriftene i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) at de har fått en eller flere kontrakter kansellert som en direkte konsekvens av viruset.

– Dette er dramatisk , sier Kari Sandberg, og understreker at dette er reelle tall innrapportert fra perioden mandag 16. mars til fredag 20 mars.

Hun peker på at store riksdekkende entreprenørbedrifter, mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører er alle påvirket av krisen.

– I snitt melder bedriftene at hele 30 prosent inntektsgrunnlaget er truet av den rådende markedssituasjonen, sier Sandberg i en pressemelding.
Tallene stammer fra en fersk, ukentlig kartlegging av medlemsbedriftene som Prognosesenteret har utført på oppdrag fra EBA og som har som målsetting å fremskaffe kunnskap om de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av koronakrisen.

– Behov for økonomisk bistand
Entreprenørbedriftene oppgir uteblivende oppdrag (31 prosent) og manglende bemanning på byggeplass (58 prosent) som de aller største utfordringene.

– I tillegg er det knyttet stor spenning til forutsigbare vareleveranser i de kommende ukene. En av fem bedrifter rapporterer problemer knyttet til manglende vareleveranser allerede nå, påpeker Sandberg i meldingen.

Til tross for tiltakspakker og statlige lettelser i forbindelse med permitteringer, mener Sandberg det er mye som tyder på at situasjonen kan komme til å bli krevende økonomisk fremover. Hun er i første omgang spesielt bekymret for de mindre bedriftene.

– Fem prosent av våre bedrifter melder at de har behov for umiddelbar økonomisk bistand, sier EBA-sjefen.

Få fast ansatte permittert
Medlemsbedrifter som benytter seg av innleid arbeidskraft i perioder kan melde om 33 prosent bortfall blant utenlandske arbeidstakere.

– Dette understreker viktigheten av å satse langsiktig på rekruttering og å bygge kompetanse i eget hus, sier Sandberg.

Sysselsettingen blant faste ansatte på byggeplass holder et relativt høyt nivå med kun to prosent permitterte så langt. Sandberg berømmer en samlet bransje som var tidlig ute med tydelig informasjon og gode tiltak for smittevern på byggeplass.

– Enkelte anlegg og byggeplasser har dessuten mulighet til å holde driften i gang ved å operere i skift. Når vi ser hvor utrolig viktig sysselsettingsgraden er for resultatet og overlevelsesevnen til bedriftene på lang sikt, er det umulig å overdrive viktigheten av å holde hjulene i gang, utdyper Sandberg.