EBA

Innhold

  • EBA
  • Artikler
  • Statens Vegvesen inviterer til nasjonal bransjedag

Statens vegvesen inviterer til nasjonal bransjedag

Hva kan bransjen vente fra Statens vegvesen framover?

Forvaltningsreformen som trådte i kraft 1.1.2020, har ført til at både fylkeskommunene og Statens vegvesen har måttet omorganisere både prosjektporteføljen og måten de er organisert på. Dette har skapt utfordringer, både Statens vegvesen, og for leverandørene. Entreprenør- og rådgiverbransjen har opplevd at prosjekter er utsatt, og at det har vært vanskelig å få oversikt over hvilke prosjekter Statens vegvesen planlegger å lyse ut, og når dette vil skje.

Dette ønsker Statens vegvesen å gjøre noe med, ved å invitere entreprenører, konsulenter/rådgivere, fag- og bransjemedia, interesse- organisasjoner og politikere til en nasjonal bransjedag der entreprisevirksomheten er rammen for møtet. Noen stikkord:

• Statens vegvesen som byggherre: Hva blir viktigst for framover?
• Kontraktstrategien for rådgiver- og entreprise- kontrakter framover
• Digitalisering
• Hvilke konkrete planleggings- og utbyggings- prosjekter kommer de neste 12 månedene?

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, divisjonsdirektør Kjell Inge Davik, fung. avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase, avdelingsdirektør Hanne Hermanrud og direktørene for de fire utbyggingsområdene til Statens vegvesen vil være blant foredragsholderne denne dagen.

Bransjedagen avvikles som et webinar. Det vil bli anledning til å kommentere og stille spørsmål underveis.

Vel møtt til digital samling den 2. november!

Selv om konferansen er nettbasert må du melde deg på i forkant

Kontaktpersoner i Statens vegvesen

Kontakt program/fag

Øyvind Haaland
oyvind.haaland@vegvesen.no
Tlf. 976 99 580

 

Kontakt praktisk informasjon

Ragnhild Dahl
ragnhild.dahl@vegvesen.no
Tlf. 993 80 997