5 gode grunner til å ta inn lærlinger

Publisert

WorldSkills Norway presenterer 5 gode grunner for hvorfor din bedrift bør vurdere å ta i mot lærlinger. Målet med Læreplassjeger-kampanjen 2020 er å kunne hjelpe over 20.000 yrkesfagelever i Norge med å få læreplass.

Læreplassjeger

Her er 5 gode grunner til hvorfor din bedrift bør vurdere å ta inn lærlinger.

1. Du sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere

Å være lærebedrift bidrar til å sikre rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Gjennom læretida avdekkes lærlingens kompetanse både faglig og personlig, og gjennom lokal tilpasning kan bedriften sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften. 95% av norske lærebedrifter synes lærlingeordningen er en god måte å rekruttere på.

2. Du stiller sterkere ved offentlige anbud

I bransjer der det er særlig behov for lærlinger pålegger lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Forskriften stiller krav til at leverandører i offentlige kontrakter må være tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten.

3. Du får økonomisk tilskudd for å være lærebedrift

Bedrifter som tar inn lærlinger mottar tilskudd fra myndighetene. Tilskuddet gis fordi bedriften påtar seg opplæringsansvar. Størrelsen på læringtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet. Basistilskuddet for 2020 er på 162.374 kroner per lærling, praksisbrevkandidat eller lærerkandidat for hele læretiden.

4. Du lar ansatte prøve seg i nye roller

Lærlinger har krav på oppfølging fra en faglig leder og en eller flere instruktører i læretiden. Å være faglig leder eller instruktør er en viktig oppgave. Ved å lære opp andre, utvikler man også sin egen kompetanse. Når dere tar inn lærlinger i bedriften, etablerer dere samtidig to nye roller – faglig ledere og instruktør. Rollene kan være attraktive for erfarne fagarbeidere som ønsker seg nye utfordringer og har lyst til å prøve seg på nye oppgaver. En slik mulighet kan virke motiverende.

5. Du viser at bedriften tar samfunnsansvar

Samfunnet vil trenge opp mot 70.000 nye fagarbeidere frem mot 2035. Vi trenger at stadig flere utdanner seg innen yrkesfag, og da er det avgjørende at elevene får en lærlingplass. Ved å ta inn en lærling viser du at din bedrift tar et samfunnsansvar.

Registrer din interesse for å bli lærebedrift, så vil du bli kontaktet av en læreplassjeger i ditt hjemfylke.

Besøk hjemmesiden

Besøk læreplassjeger.no og se hvordan du kan bidra til kampanjen.