Nye endringer i byggherreforskriften trer i kraft 1.januar 2021 -  Hva betyr dette for deg?

Publisert

EBA arrangerer heldagskurs i ny byggherreforskrift 17.11.2020

Byggherreforskriften er revidert og endringer innføres fra 1.januar 2021.

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter. 

Kurser er nyttig for ledere på alle nivå i prosjekterende og utførende bedrifter innen bygg og anlegg.

Det er satt av en dag til gjennomføring av kurset som tar for seg føgende tema: 

• Grensesnitt mellom byggherre og entreprenør
• Avtaler mellom partene
• Risikovurdering
• SHA-plan
• Krav til prosjekterende
• Rollekonflikt og kompetanse

Tid
17.11.2020 fra 09:00-16:00

Sted:  
Quality Hotel 33, Østre Akersvei 33

Pris: 
3750 for medlemmer av EBA
4400 for ikke-medlemmer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt på forespørsel

Lenke til påmelding

Heldagskurs i ny byggherreforskrift arrangeres 17.11.2020 fra 09:00-16:00.
Quality Hotel 33, Østre Akersvei 33

  • Elisabeth Gundersen
  • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
  • eg@eba.no
  • 95 12 12 77