EBA

Innhold

Velkommen til HMS konferansen 5. november 2020!

HMS konferansen 2020 gjennomføres som en streamet digital heldagskonferanse.

Her kan du melde deg på HMS konferansen 5. november

Covid-19 har gjort 2020 til annerledesåret. Vi ønsker ikke å bidra til økt smittefare, men vi vil fortsatt bidra til kompetanse og inspirasjon i det viktige HMS arbeidet.  HMS konferansen gjennomføres derfor som en ren digital konferanse. Vi skal lage en spennende dag med muligheter for deg som deltaker til å engasjere deg selv om vi ikke kan møtes fysisk. 

Hovedoverskriftene i årets konferanse er

 • Helseutfordringer i bygg og anlegg
 • Rammebetingelser
 • Forebygging av fareområdene

 

09:0016:00
Program for HMS konferansen

Velkommen!

Helseutfordringer i bygg og anlegg

 • IA-bransjeprogrammet – løsningen på et livslangt yrkesliv i bygg og anlegg?
  v/Prosjektleder Gudmund Engen, BNL
 • Arbeidstid og forsvarlighet. Råd for bedre helse
  v/overlege, Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk, Tor Erik Danielsen, Arbeidstilsynet

Rammebetingelser

 • Forutseende indikatorer – virker de?
  v/leder av SfS BA arbeidsgruppe, Professor Eirik Albrechtsen, NTNU.
 • Det nye alternativet til H-verdier: Fra måling av fravær til måling av sikkerhetsprestasjon
  v/leder av SfS BA arbeidsgruppe, senioringeniør Byggherreavdelingen, Terje Bakke, Statsbygg

Kan det å stille spørsmål redde liv?
v/Veidekke og Kulturkompaniet

Forebygging av fareområdene

 • Hva skal til for å redusere antall ulykker i bygg og anlegg? Hovedfunn fra doktorgrad om sikkerhet i bygg og anlegg
  v/seniorrådgiver, Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk Stig Winge, Arbeidstilsynet
 • SHA i prosjektering – hvordan få det til? Praktisk bruk av RIFs SHA veileder
  v/seniorrådgiver HMS Liv Strøm, Norconsult
 • Ulykker i bygg og anlegg i 2019
  v/ seniorrådgiver, Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk Stig Winge og Sjefingeniør, Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk Bodil Aamnes Mostue, Arbeidstilsynet
 • Eksempel på bruk av Arbeidstilsynets rapporter i skadeforebyggende arbeid
  v/Statens Vegvesen
 • Tiltak for sikker bruk av tunge anleggsmaskiner
  v/ Roy Gunnar Holth, daglig leder i Gunnar Holth Grusforretning AS
 • Sikker elementmontasje
  v/SfS BA arbeidsgruppe
 • Sikre Løfteoperasjoner
  v/SfS BA arbeidsgruppe

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø hele tiden
v/Styreleder SfS BA, Trond Bølviken