EBA

Innhold

Frykter tidlig høst for byggebransjen

Seks av ti EBA-bedrifter melder om en lavere ordreservere både for den kommende høsten og for neste år, sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i fjor. For hver fjerde bedrift er nedgangen betydelig. Dette viser tallene fra NHOs siste medlemsundersøkelse.

Seks av ti EBA-bedrifter melder om en lavere ordreservere både for den kommende høsten og for neste år, sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i fjor. For hver fjerde bedrift er nedgangen betydelig. Dette viser tallene fra NHOs siste medlemsundersøkelse.

- Undersøkelsen bekrefter langt på vei våre prognoser, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA). Bedriftene trenger påfyll i ordrebøkene og det må skje allerede i løpet av sommeren og tidlig høst.

Sandberg gir gode smittevernstiltak og et godt aktivitetsnivå ved inngangen av krisen mye av æren for at bransjen har klart å holde aktiviteten oppe hittil. Nå skaper fallende ordrereserver, uteblitte kontraktsutlysninger og kanselleringer stor usikkerhet rundt hva som kommer til å skje i løpet av de neste månedene og inn mot 2021.

- For bygge- og anleggsnæringen vil de kommende månedene være kritiske, understreker Sandberg.

Ringvirkninger for sysselsetting, rekruttering og kompetanse

Utsettelser, avlysninger og forsinkelser i det private og offentlige markedet vil ha ringvirkninger langt ut over egen bransje.

Ifølge undersøkelsen oppgir kun at kun 18 % av EBA-bedriftene at de har en ordreserve som sikrer full sysselsetting utover de neste 6 månedene. Det er videre en reell fare for at så mange som halvparten av de som i dag er permittert ikke vil være tilbake i arbeid jobb igjen i løpet av de neste 12 månedene, ifølge tilbakemeldingene i medlemsundersøkelsen.  

Entreprenørforeningen har ved flere anledninger tatt til orde for at kommuner og fylker må ha tilstrekkelig trygghet for at prosjekter kan kjøres ut i markedet, og samtidig sikre at det finnes saksbehandlingskapasitet i kommunene.

- Når vi vet at norges største distriktsnæring sysselsetter i overkant av 350.000 vil et fall i aktiviteten får alvorlige konsekvenser for stor-samfunnet, sier Sandberg, som også er også bekymret for ringvirkningene et fall i verdiskapningen vil ha på rekruttering og utdanning av fremtidige fagarbeidere:

 - Hver femte EBA-bedrift oppgir at de ikke kan ta inn like mange lærlinger i år som tidligere år.

Det vil i så fall være et kraftig tilbakeslag både for rekrutteringen til faget og for utviklingen av det mangfoldige næringslivet vi alle er avhengige av – nå og i tiden fremover.