EBA

Innhold

Endringer i utstedelse av stillasbevis

Nyhet , Teknisk

Publisert

Fra 01.01.2021 vil EBA ikke lenger utstede stillasbevis.

EBA sitt stillasregister er solgt til Stiftelsen Sentralregisteret.

EBA vil fra 01.01.2021 ikke lenger utstede stillasbevis og Stiftelsen Sentralregisteret må kontaktes for utstedelse av stillasbevis.

Send din henvendelse til sfs@sfs.no eller ring 62 42 33 00.

Stiftelsen Sentralregisteret (SFS)

Fra 1.1.2021 utstedes stillasbevis av Stiftelsen Sentralregisteret (SFS)