Samarbeid for Sikkerhet - SfS BA

EBA skal jobbe for sikre, trygge, effektive og lønnsomme bedrifter. Målet med vårt HMS-arbeid er å bidra til sikre arbeidsplasser uten skader og uhell - samt effektiv produksjon.

EBA har deltatt aktivt i arbeidet med utvilkingen av Samatbeid for Sikkerhet, sammen med myndigheter, byggherrer, de prosjekterende og de utførende i næringen.  

Vi håper at både bedrifter, organisasjoner, myndigheter og undervisningsinstitusjoner vil tiltre samarbeidet og forplikte seg til å samarbeide om å dele og utvikle verktøy, veiledere og bransjestandarder som skaper et trygt arbeidsmiljø. 

Hva er SfS BA?

SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Gjennom utvikling av tillit og samarbeid, skal aktørene i næringen gjøre innsats for at bygge- og anleggsplassen skal bli et sikrere arbeidssted.

Gjennom å forutse risiko, dele erfaringer og øke kunnskapen om hvordan vi kan jobbe sikkert, kan vi gjøre en forandring.

Gjennom gjensidig involvering ønsker SfS BA å skape en kollektiv innsats fra alle i næringen for å oppnå en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Samarbeid for sikkerhet har sitt utspring fra bransjeinitiativet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Prosjektsamarbeid og arbeidsgrupper

SfS BA skal være et samarbeid om konkrete problemstillinger som er viktig for den enkelte bedrift/organisasjon og for fellesskapet.  Samarbeidet vil foregå i ulike arbeidsgrupper og prosjekter.  Prosjektene skal ledes og bemannes av folk fra næringen.

Har du forslag til et prosjekt du mener vil bidra til en skadefri bygge- og anleggsnæring?  Kontakt SfS BA og beskriv prosjektidéen, og gjerne litt om hvem du mener bør delta i prosjektet.

Hvordan bli med

Sikkerhet er en samarbeidsarena – ikke en konkurransearena.  Alle som på en eller annen måte er involvert i et byggeprosjekts ulike faser, kan bidra til samarbeidet og oppnåelse av visjonenen om en skadefri næring med om null alvorlige skader og dødsulykker.

Samarbeid for sikkerhet BA

EBA er en av partene som står bak etableringen av Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg
(SfS BA). SfS BA er en videreføring av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Visjonen er en skadefri næring og strategien er samarbeid.

Både bedrifter og organisasjoner som en en del av byggenæringens verdikjede, myndigheter, arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner, samt undervisningsinstitusjoner og myndigheter ønskes velkommen som medlemmer.  Medlemmer i SfS BA forplikter seg til samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted