Entreprenør- og leverandørkonferansen 2024

  • 8. apr 2024Kl. 11.00–15.00
  • Næringslivets Hus Middethuns gate 27, Oslo
  • Gratis for medlemmer i EBA /Byggevareindustrien/Treindustrien Ikke-medlemmer: kr. 1.500
  • Påmeldingsfrist Snarest

Er du beredt på hva det grønne skiftet betyr for din virksomhet? Vi samler produsenter, leverandører og entreprenører til en dag fylt med kunnskap og refleksjoner.

Hva innebærer endringene som vil følge bærekraftrapporteringsdirektivet CSRD, taksonomien og naturavtalen - i praksis? Hva betyr det av risiko og muligheter? Skal vi vente på noen eller på krav? Hva krever det av samarbeid for å være konkurransedyktig?

Dokumentasjon vil være en viktig forutsetning for aktører i byggenæringen og utgangspunkt for å måle utvikling i tillegg til at det skal velges bærekraftige løsninger.

Hva krever dette av næringen for å sikre konkurransekraft? Bli med i diskusjonen!

Program

Kl. 11:00-12:00:   Del 1- Det store bildet – hvilke endringer og muligheter ligger i det grønne skiftet?

Hvordan klima påvirker kontraktsmuligheter

Mens vi holder på å lære oss hvordan klima påvirker kontraktsmuligheter, øker bevisstheten om hvordan bransjen har påvirkning på og er avhengig av natur. Samtidig blir vårt ansvar for menneskerettighetene i verdikjeden tydeligere. Dette vokser frem gjennom stadig bedre faktagrunnlag, og gjenspeiles i lovkrav. Bærekraftrapporteringsdirektivet CSRD setter rammer for hva vi alle i verdikjeden skal redegjøre for og utvikle oss på. Utviklingen vil være utgangspunkt for ulik tilgang til kapital og finansiering av prosjekter.

v/Leder for EBAs utvalg for klima, energi og miljø, Catharina Bjerke 

 

Hvorfor gjør EU dette? Hva betyr CSRD for norsk næringsliv?

v/Kjersti Okstad, fagdirektør selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen

 

Hva ønsker vi av våre samarbeidspartnere i verdikjeden?

v/konsernsjef i Veidekke og styreleder i EBA, Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Skanska Stein Ivar Hellestad , adm. dir. Kathrine Lyngstad, Spenncon og adm. dir. Andreas Fritzsønn, Glava og Saint-Gobain Byggevarer AS

Paneldebatt

Kl. 12.00-12.30:   Lunsj

Kl. 12.30-13.15:   Forts. Del 1 -  Behov for standardisering og krav

Intro

v/Jøns Sjøgren, administrerende dir. Byggevareindustrien

NS 3720 Klimagassberegning

v/ Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustrien

 

BEAst supply 4.0

BEAst supply er en digital og automatisk metode for innsamling av blant annet miljøinformasjon på prosjektene

v/Geir Svarttjønnli, innkjøpsdirektør Skanska og Eyvind Grimelund Zetterberg, leder for forretningsutvikling og analyse i Veidekke

 

Kl. 13.15-13.50:   Del 2 - Klimatiltak – slik gjør vi det og slik kan vi gjøre det

Klimasmarte byggevarer - Hva kan vi levere i dag og i morgen. Hvordan ivaretar disse også natur, unngå førstegangsressurser?

v/Adm. direktør i Mapei, Trond Hagerud, FOU- og miljøleder i Betong Øst, Silje Gystad Ytterdal, adm. direktør i Vartdal Plast, Jan Endre Vartdal og adm. direktør i Norgips, Christian Stålem

Kl. 14.00-15.00:   Del 3 - Workshop. Hva kan hver av oss gjøre, og hva trenger vi å stå sammen om? Felles prioriteringer

Målet med workshopen er gjennom dialog å definere og prioritere de viktigste felles tiltakene for næringen fremover og hvordan vi skal løse kravene til økt rapportering og dokumentasjon.

Kontaktinformasjon