Söderberg & Partners

Ny avtale for EBA - medlemmer på forsikring og garantier

EBA tilstreber kontinuerlig å tilføre ny og relevant verdi til våre medlemmer. EBA har gjennom et samarbeid med Söderberg & Partners tilgang på Nordens største rådgivningsmiljø knyttet til forsikringer og garantier. Samtidig har EBA inngått avtale med NHO om at medlemmene kan benytte seg av NHO sitt innkjøpsfellesskap på forsikring.

Gjennom dette medlemstilbudet ønsker EBA å bistå våre medlemmer med tilgang til spisskompetanse innen kartlegging av risiko tilknyttet deres virksomheter. I forlengelsen av det kan vi også bistå dere med et profesjonelt og ikke minst objektivt innkjøp av forsikringer og garantier - og gode løsninger gjennom http://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/nho-forsikring/.

Som en del av medlemstilbudet i EBA får du tilbud om:

FORSIKRING

 • En kostnadsfri risiko-/behovsgjennomgang
 • Dette innebærer en objektiv analyse av deres faktiske risikobilde sett opp mot det eksisterende forsikringsprogrammet
 • Dette er en kvalitetssikring av at dere er riktig forsikret

For å utføre oppdraget trenger Söderberg & Partners en signert undersøkelsesfullmakt som gjør at det kan innhentes oppdatert poliseoversikt og skadestatistikk fra eksisterende forsikringsleverandør(er)

GARANTIER

 • En kostnadsfri markedsvurdering av bedriftens garantier
 • Dette er en benchmarking i markedet som innebærer en kvalitetssikring av garantileverandørenes leveranse inkludert sentrale elementer som blant annet
  • Soliditet
  • Konkurransedyktighet
  • Prising
  • Vilkår

Dere står fritt til å benytte dere av Söderberg & Partners i forbindelse med plassering og videre drift av avtalen.

Våre medlemmer har ofte komplekse behov, og en grundig risikogjennomgang og -rådgivning er avgjørende for å kjenne til og kunne dekke faktisk økonomisk risiko. Söderberg & Partners er Norges og Nordens ledende forsikringsmegler/-rådgiver og tilbyr objektiv ekspertise på alle områder innen blant annet forsikring og garantier.

Som nevnt over har EBA inngått en samarbeidsavtale med NHO Forsikring som innebærer at dere får tilgang til innkjøpsfellesskapet gjennom NHO. Denne ordningen administreres også av Söderberg & Partners på vegne av NHO. Erfaringsmessig har NHO Forsikring svært gode løsninger og betingelser på sentrale forsikringer og Söderberg & Partners vil alltid inkludere NHO Forsikring i et beslutningsgrunnlag.

Söderberg & Partners vil ved et løpende samarbeid avtale et honorar direkte med dere som medlemsbedrift - som regel på årlig basis.

Söderberg & Partners

 • Morten Scivoletto Knutsen
 • Senior Forretningsutvikler