EBA

Innhold

Kalender

Vis filtrering

40 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
40 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 21. - 22. september 2020,

  EBA Agder, Kjøita 6, Kristiansand

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) Kristiansand

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 2. 25. september 2020,

  EBA Agder, Kjøita 6, Kristiansand

  TEK 17 - Byggteknisk forskrift - Kristiansand

  For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.

 3. 29. september 2020,

  Scandic Asker, Asker

  Anleggslederskolen

  Kurset tar for seg praktisk ledelse gjennom hele byggeprosessen, og ledes av forelesere som har bred praktisk erfaring og et bredt engasjement.

 4. 30. september - 1. oktober 2020,

  Påmelding på E-post , Tromsø

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) Tromsø

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Standarden ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 5. 6. oktober - 9. desember 2020,

  Oslo

  Arbeidslederskolen - Asker

  Kursets mål er å gi arbeidsledere og formenn kompetanse og verktøy til å utøve sin rolle bedre og tryggere.

 6. 13. oktober 2020,

  Næringslivets Hus, Oslo

  HMS opplæring for ledere - Oslo

  Det er krav til arbeidsgiver om å gjennomgå opplæring i HMS arbeid. Kravet er hjemlet i Arbeidsmiljølovens §3-5.

 7. 14. oktober 2020,

  EBA Trøndelag, Hornebergveien 12

  TEK 17 Byggteknisk forskrift - Trondheim

  For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.

 8. 15. - 16. oktober 2020,

  Scandic Sjølyst, Sjølyst Plass

  Instruktørkurs - sikker bruk av arbeidsutstyr -

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper om tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av sikkerhetsopplæringen, slik at de kan fungere som instruktører i egen bedrift og gi praktisk opplæring i henhold til kravene i ny forskrift for bruk av arbeidsutstyr.

 9. 20. oktober 2020,

  Næringsivets Hus, Oslo

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Oslo

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 10. 21. oktober 2020,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 OSLO

  TEK 17 Byggteknisk forskrift - Oslo

  For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.