Kurs- og arrangementskalender

56 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
56 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. , Scandic Bergen City,

  Anleggslederskolen Vår 24 - Bergen

  For deg som skal styre Anleggs / Byggeplassen. Her får du en inngående opplæring i alle faser av et prosjekt.Som anleggsleder vil du ha en avgjørende rolle på bygge- og anleggsplassen for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Ønsker du å være best mulig rustet til utfordringene du møter som anleggsleder, er kunnskapen vi kan tilby deg gjennom anleggslederskolen viktig kompetanse.

 2. Webinar: Husbankfinansiering – virkemidler og muligheter for offentlige og private

  Et krevende eiendomsmarked har gitt Husbanken fornyet aktualitet. Ordningene som Husbanken tilbyr, kan gi bidrag til stimulering av det ordinære boligmarkedet. I tillegg kan Husbankfinansiering stimulere til bygging av både sykehjem, omsorgsboliger og seniorboliger. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Norsk Eiendom og Boligprodusentenes Forening inviterer derfor til et webinar om de ulike finansieringsordningene som Husbanken forvalter.

 3. Instruktørkurs - sikker bruk av arbeidsutstyr

  Forskrift om utførelse av arbeid (Kapittel 10) stiller krav til at det gis dokumentert opplæring for bruk av farlig utstyr. Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper om tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av sikkerhetsopplæringen, slik at de kan fungere som instruktører i egen bedrift

 4. , EBA Rogaland

  Lederutviklingskurs for BAS/formann

  De viktigste lederne i en entreprenørvirksomhet er de lederne som er tettest på laget som skal gjøre selve jobben; altså baser og arbeidsledere! Hvis arbeidslederen ikke fungerer som leder og får med seg laget sitt, så lider både lederen, laget, prosjektet og organisasjonen under det. Arbeidsledere på byggeplass er særdeles viktige ledere. Derfor er det helt grunnleggende at de faktisk fungerer som ledere for laget sitt.