Kalender

Vis filtrering

32 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
32 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 21. september - 8. desember 2021,

  Scandic Asker, Asker

  Anleggslederskolen

  Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

 2. 24. september 2021,

  Webinar

  Bustadoppføringslova - Oslo

  Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

 3. Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner U3 - E-læring og webinar

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Standarden ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 4. 28. september - 15. desember 2021,

  EBA Trøndelag, Hornebergveien 12, 7038 Trondheim

  Formannskolen - Trondheim

  Kursets mål er å gi arbeidsledere og formenn kompetanse og verktøy til å utøve sin rolle bedre og tryggere.

 5. 30. september 2021,

  EBA Oslo, vi kommer tilbake med sted

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - klasseromskurs

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

 6. 5. oktober 2021,

  Teams

  NS 8407 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser - webinar/nettbasert

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Slik kjennskap vil bidra til bedre kontraktsgjennomføring og fortjeneste i prosjektet.

 7. 5. - 6. oktober 2021,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27

  NS 3420 - Beskrivelsestekster - Oslo - klasseromskurs

  Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av NS 3420 som oppslagsverk i sitt daglige virke.

 8. 5. - 20. oktober 2021,

  Scandic Asker, Asker

  Grunnopplæring HMS - 40 timer

  Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund og arrangeres i samarbeid med Byggmesterskolen (Byggmesterforbundet) og på vegne av alle BNLs bransjeforeninger.

 9. 13. oktober 2021,

  Webinar

  Compliance veileder - gratis webinar

  Hensikten med webinaret er å gjøre medarbeidere i EBAs medlemsbedrifter kjent med innhold i regelverk, bl.a gjennom bruk av EBAs nye compliance-veileder og konkrete sjekklister.

 10. 13. oktober 2021,

  EBA Agder, Kjøita 6

  NS 3420 Oppdateringskurs - Kristiansand

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i de viktigste endringene i NS 3420.