EBA

Innhold

Kalender

Vis filtrering

43 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
43 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 28. januar 2021,

  Webinar

  Byggherreforskriften - Webinar

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

 2. 3. - 4. februar 2021,

  EBA TeVeBusk, Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

  Lederutviklingskurs for arbeidsleder, BAS og formann - Sandefjord -

  Samkjøres med kurs i Asker 23. - 24.mars 2021

 3. 10. februar 2021,

  EBA Møre og Romsdal , Ålesund

  Samspillkontrakter Ålesund

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 4. 11. februar 2021,

  EBA Agder , Kjøita 6, Kristiansand

  NS 3420 - Beskrivelsestekster - Kristiansand

  Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av NS 3420 som oppslagsverk i sitt daglige virke.

 5. 16. februar 2021,

  EBA Agder

  Bustadoppføringslova - Kristiansand

  Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

 6. 16. februar 2021,

  Webinar, Teams link blir sendt dagen før

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - webinar

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

 7. 17. februar 2021,

  EBA Agder, Kjøita 6

  Byggherreforskriften - Kristiansand

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

 8. 2. - 3. mars 2021,

  Webinar

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) -             E-læring og 2 dagers webinar

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Standarden ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 9. 4. mars 2021,

  EBA TeVe Busk, Østre Kullerød 5 , 3241 SANDEFJORD

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Sandefjord

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.