EBA

Innhold

Kalender

Vis filtrering

45 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
45 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 9. - 10. mars 2020,

  Påmelding på E-post , Bergen

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) Bergen

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Standarden ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 2. 10. mars 2020,

  Hamar

  TEK 17 - Byggteknisk forskrift - Hamar

  For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.

 3. 11. mars 2020,

  Oslo

  Plan- og bygningslov og byggesaksforskriften - Oslo

  Kurset gir oversikt over regler og endringer i plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de regler man må kjenne til ved søknad om byggetillatelse.

 4. 16. - 17. mars 2020,

  Kristiansand

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) Kristiansand

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 5. Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) - Oslo

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 6. 24. mars 2020,

  Påmelding på E-post , Hamar

  Samspillkontrakter - Hamar

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 7. 25. mars 2020,

  Thon Hotell Sandnes, Sandnes

  Byggherreforskriften - Stavanger

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

 8. 26. mars 2020,

  Bergen

  Beskrivelse av veianlegg - Prosesskode 1, Håndbok R761- Bergen

  Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av R761 som oppslagsverk i sitt daglige virke.

 9. 26. mars 2020,

  Oslo

  Bustadsoppføringslova - Oslo

  Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.