Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse

Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter.