Kortversjon av rapport fra fire workshop'er for byggenæringen gjennomført i perioden 18.09.2018 - 30.10.2018