Klima, energi og miljø

EBA er en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav.

EBA bidrar til at løsninger med minst mulig klimagassutslipp og negative miljøkonsekvenser velges i bygg- og anleggsprosjekter. EBA arbeider med å redusere klimagassutslippene, redusere mengden avfall til deponi og begrense bruk av farlige kjemikalier.
 
EBAs arbeid med bærekraft foregår i alle EBAs fagutvalg for å finne løsninger innenfor hvert enkelt forretningsområde. Arbeidet koordineres av EBAs utvalg for Klima, energi- og miljø (KEM-utvalget).  KEM-utvalget (klima, energi og miljø) danner et næringspolitisk og faglig nettverk, og har en rådgivende funksjon. I utvalget sitter miljøansvarlige fra flere av de største entreprenørselskapene.
 
Utvalget har som hovedoppgave å sørge for at medlemsbedriftene i EBA får kunnskap til å gjennomføre bygg- og anleggsprosjekter i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler fra det offentlige innenfor klima, energi og miljø. Arbeidet omfatter også krav og regler som etableres av bransjen selv, som et bidrag til at miljøbelastningene fra byggenæringen kan bli redusert.
 
EBA har utarbeidet et sett med mimumskrav til miljø som anbefales brukt av alle offentlige og private oppdragsgivere.

Anbefalte miljøkrav - bygg

Anbefalte miljøkrav for mindre byggeprosjekter som kan benyttes av alle byggherrer som har hovedfokus på reduserte CO2-utslipp og sirkulær økonomi med enkle krav som de vet markedet klarer å levere på i hele Norge.

Strakstiltak for Entreprenører

Strakstiltak for bygg og anlegg – et samarbeid mellom EBA og Grønn Byggallianse

CO2 kutt Veileder - Næringsbygg

CO2 kutt Veileder - Næringsbygg.

CO2 kutt Veileder - Næringsbygg