Entreprenør- og leverandørkonferansen 2024

Er du beredt på hva det grønne skiftet betyr for din virksomhet?

Vi samler produsenter, leverandører og entreprenører til en dag fylt med kunnskap og refleksjoner.

Hva innebærer endringene som vil følge bærekraftrapporteringsdirektivet CSRD, taksonomien og naturavtalen - i praksis? Hva betyr det av risiko og muligheter? Skal vi vente på noen eller på krav? Hva krever det av samarbeid for å være konkurransedyktig?

Dokumentasjon vil være en viktig forutsetning for aktører i byggenæringen og utgangspunkt for å måle utvikling i tillegg til at det skal velges bærekraftige løsninger.

Hva krever dette av næringen for å sikre konkurransekraft? Bli med i diskusjonen!

Påmelding

Konferansen arrangeres 8. april 11.00–16.00 på Næringslivets Hus i Oslo

Arrangementet er gratis for medlemmer i EBA eller Byggevareindustrien. Pris for ikke-medlemmer er 1.500,-

Påmelding innen 4. april 2024.