Byggenæringens klimakonferanse og klimapris 2023

Byggenæringens Klimakonferanse 2023 arrangeres i Oslo Rådhus 30. november.

Hvilke klimakrav vil bygg-, anleggs og eiendomsnæringen møte i tiden som kommer? Hvordan påvirker beslutninger i EU, hos myndighetene her hjemme
eller blant store, offentlige bestillere hvordan næringen skal levere? Byggenæringens klimakonferanse skal gi oversikt over de viktigste nyhetene bygg-, anlegg
og eiendomsnæringen må forholde seg til. Konferansen skal også vise konkrete løsninger for å levere på klimakravene, dele «best practice» og erfaringer.
Byggenæringens klimakonferanse er arenaen for praktikeren, enten du er tiltakshaver, prosjekterende, utførende eller leverandør.

Byggenæringens Klimakonferanse 2023 finner sted i Oslo Rådhus 30. november klokken 09:00.
Konferansen avsluttes også i år med festmiddag i bankettsalen fra klokken 18.00.

Påmelding under.

Påmelding Klimakonferansen

Her kan du melde deg på Byggenæringens Klimakonferanse 30. november. 

Program Klimakonferansen

Her er programmet for Byggenæringens Klimakonferanse 2023 Rådhus 30. november 

 

Kriterier byggenæringens klimapris

Byggenæringens Klimapris skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. Prisen er satt til kr. 250.000, og deles ut årlig fra og med 2021.

Prisen er etablert og tildeles av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO).

  • Ole Henrik Ystehede
  • Direktør EBAO
  • Hilde Mari Bjørke
  • Rådgiver Næringspolitikk og kommunikasjon