Byggenæringens klimakonferanse og klimapris 2022

Byggenæringens Klimakonferanse 2022 arrangeres i Oslo Rådhus 29. november. Programmet er under utvikling.

Kriterier byggenæringens klimapris

Byggenæringens Klimapris skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. Prisen er satt til kr. 250.000, og deles ut årlig fra og med 2021.

Prisen er etablert og tildeles av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO).