Byggenæringens klimakonferanse og klimapris 2022

Byggenæringens Klimakonferanse 2022 arrangeres i Oslo Rådhus 29. november.

FNs klimapanel har nylig fastslått at verden er på full fart mot 2,5 graders global oppvarming. Selv med dagens klimaløfter vil utslippene øke med 10,6 prosent innen 2030. Vi er dermed ikke i nærheten av nå de internasjonale klimamålene, og konsekvensene truer allerede mennesker og natur verden over. Bygge- og anleggsbransjen står for nær en femtedel av klimagassutslippene i Norge, og er en viktig del av løsningen for å kutte utslipp og bygge det klimavennlige samfunnet. Bransjen er en spydspiss innen utvikling og bruk av klimateknologi og har lenge vært en pådriver for strengere nasjonale klimakrav for næringen. Regjeringen har i dag varslet at klimamålene skal økes til 55 prosent kutt innen 2030. Dette ønsker vi velkommen.

Hvordan rigger bygge- og anleggsnæringen seg for å nå klimamålene? Og er det mulig å opprettholde klimaambisjonene i dagens krevende markedssituasjon med økte kostnader og leveranseproblemer? Dette og mer skal vi se nærmere på når vi møtes til Byggenæringens Klimakonferanse 2022 i Oslo Rådhus 29. november klokken 09:00.
Konferansen avsluttes også i år med festmiddag i bankettsalen fra klokken 19.00.

Påmelding snarest.

Kriterier byggenæringens klimapris

Byggenæringens Klimapris skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. Prisen er satt til kr. 250.000, og deles ut årlig fra og med 2021.

Prisen er etablert og tildeles av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO).