Informasjon om regjeringens brev til offentlige oppdragsgivere om balanserte kontraktsvilkår i offentlige kontrakter

Nærings- og fiskeridepartementet minner offentlige oppdragsgivere om å benytte balanserte standard kontraktsvilkår og prisreguleringsmekanismer i offentlige kontrakter