Kurs- og arrangementskalender

58 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
58 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. , EBA Vestenfjelske

  Bustadoppføringslova - Bergen

  Kontraktsforholdet med forbrukarar er regulert av lova, som i stor grad er ufråvikeleg. Det er difor viktig å setje seg inn i dei rammene lova set for kontraktsforholdet, kva plikter og ansvar entreprenøren har, og kva moglegheiter som ligg i lovverket

 2. , EBA Vestenfjelske

  NS 8405 Basiskurs

  Innholdet i dette to dagers kurset er en grundig gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8405. NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt er den sentrale kontraktstandarden for utførelsesentrepriser. Standarden er viktig for forståelsen av kontraktstrukturen i bygg- og anleggsbransjen.

 3. , EBA Vestenfjelske

  NS 8406 Basiskurs

  NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er en av de to sentrale kontraktstandardene for utførelsesentreprise. Kurset er aktuelt for alle som bruker standarden i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.