Kurs- og arrangementskalender

56 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
56 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. , EBA Vestenfjelske, Førde

  Statens Vegvesen sin prosesskode og standard kontraktsbestemmelser

  Kurset gjennomgår oppbygning, prinsipper og systematikk i vegvesenets håndbok R761 Standard beskrivelse for vegkontrakter eller R762 Standard beskrivelse for bruer og kaier, og tar opp typiske problemstillinger som man møter på ved gjennomføringen av slike kontrakter.

 2. , EBA Vestenfjelske,

  Endring og varsling - Bergen

  Kurstemaet er kjernekunnskap for prosjektledere i større prosjekter I tillegg gir kurset en innføring og praktisk trening i forhandlingsteknikk.

 3. , Scandic Asker

  Grunnopplæring HMS - 40 timer

  Skreddersydd kurs for Verneombud, AMU – medlemmer og ledere i Bygg og Anlegg. Her får du innføring i kravene i AML og viktige forskrifter. Dette er viktig kompetanse, som gjør deg tryggere i jobben. Grunnleggende krav og ansvarsforhold i situasjoner gjennomgås og diskuteres. Hva skal være i orden på Bygge / Anleggsplassen for at HMS skal være i orden, er en sentral del av kurset. Foredragsholdere med lang erfaring fra bransjen.

 4. , EBA Vestland

  Overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjoner

  Kurset gir en praktisk innføring i standardens regler om overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjonshåndtering. I kombinasjon med praktiske eksempler, gruppediskusjoner og tilbakemeldinger vil kurset gjennomgå de sentrale bestemmelsene i standardene.

 5. , EBA Vestenfjelske, Bergen

  Statens Vegvesen sin prosesskode og standard kontraktsbestemmelser

  Kurset gjennomgår oppbygning, prinsipper og systematikk i vegvesenets håndbok R761 Standard beskrivelse for vegkontrakter eller R762 Standard beskrivelse for bruer og kaier, og tar opp typiske problemstillinger som man møter på ved gjennomføringen av slike kontrakter.

 6. Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova - Stord

  Kontraktsforholdet med forbrukarar er regulert av lova, som i stor grad er ufråvikeleg. Det er difor viktig å setje seg inn i dei rammene lova set for kontraktsforholdet, kva plikter og ansvar entreprenøren har, samt kva moglegheiter som ligg i lovverket.