EBA Vestenfjelske

Bildet av innseiling Bergen sett fra Fløyen

EBA Vestenfjelske er bransje- og arbeidsgiverforeningen for bygg- og anleggsentreprenører i Hordaland og Sogn & Fjordane, nå Vestland fylke fra 2020.

EBA Vestenfjelske ble stiftet 2. desember 1916 som Bergens Entreprenørforening og er den eldste EBA-avdelingen i landet. Avdelingen har i dag 60 medlemmer i Vestland fylke. EBA Vestenfjelske har eget lokallag i Sogn og Fjordane.

EBA Vestenfjelske har ansvaret for to opplæringskontor med 230 medlemsbedrifter;
Byggopp Sogn; Fjordane som er lokalisert i Førde og Byggopp Hordaland som lokalisert i Bergen. Tilsammen har de ansvar for mer enn 400 lærlinger.

Administrasjonen består per 01.01.20 av ti ansatte, hvor av seks i Bergen og fire i Førde. Kontoret i Bergen er lokalisert på Torgallmenningen 5 og kontoret i Førde i Concordbygget i Førde sentrum. EBA Vestenfjelske er Vestland fylkes største bygg- og anleggskursarrangør og har i tillegg hvert år konferansene Vestlandske Bygg og Anleggsdag og Entreprisedagen i vest.

VESTENFJELSKE AVDELING (EBAV)

Valkendorfsgaten 1a
5012 BERGEN

 

EBA Sogn og Fjordane Lokallag

Concordbygget, Postboks 572, 6801 FØRDE